Monthly Archives: Май 2014

İNGİLİS DİLİ KURSU

İNGİLİS DİLİ KURSU
İngilis dili kursu həftədə 3 dəfə keçirilir. Bazar günləri isə xarici müəllimlə ödənişsiz conversation club dərsləri olur.
Fərdi-70 manat, Qrup-50 manat 3-4 nəfər

İngilis dili kursunu təcrübəli müəllimlərimiz tərəfindən asan və fərqli yolla öyrədirik.

İngilis dilini pre -intermediate səviyyəsində öyrənmək üçün 4-5 ay kurs keçmək tələb edilir. 5 ay müddətinə ingilis dili kursunu keçən

tələbələr BEYNƏLXALQ DƏRƏCƏLİ SERTİFİKATLA təmin olunurlar.

İngilis dilinin kursunun dərs proqramı:
İngilis dilinin hərf və səs tərkibi.
Sözün leksik və qrammatik mənaları. Sözlərin quruluşca növləri: sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlər. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Sinonimlər (sysnonyms). Antonimlər (Antonyms). Frazeoloji birləşmələr.
Sözdüzəltmə (Word Formation).
Nitq hissələri (The Parts of Speech). Əsas və köməkçi nitq hissələri.
İsim ( The Noun ) İsmin əsas qrammatik əlamətləri. İsmin hal və kəmiyyət kateqoriyası. İsimlərin təsnifatı.İsmin yiyəlik halı.
Artikl ( The Article).
Sifət (The Adjective). Sifət əsas qrammatik əlamətləri. Sifətin dərəcələri.
Say (The Numeral)
Əvəzlik (The Pronoun). Əvəzliklərin növləri. Sual, nisbi və bağlayıcı əvəzliklər: who, which, what, whose, whom, that.
Some, any, no every əvəzlikləri və onların törəmələri.
Many, much, little, few, a little, a few, a lot (of) sözlərinin işlənməsi
Zərf (The Adverb). Əsas qrammatik əlamətləri . Zərfin müqayisə və üstünlük dərəcələri. Sual, bağlayıcı və nisbi zərflər (when, where, why, how və s.).
Fel (The Verb). Əsas qrammatik əlamətləri. və s.

IELTS – TOEFL KURSLARI.

Fərdi 150 manat. Qrup 100 manat.

Adobe Premiere proqrami

Adobe Premiere proqrami video mantaj ucun nezerde tutulmus proqramdir.Proqramda istenilen effektin verilmesi, video roliklerin hazirlanmasi ve s. oyredilir. Proqram professional muellim terefinden tedris olunur.

1 ayliq kursdur. 10 ders olur. Heftede 3 defe 1 saat ders kecirilir. Odenis ferdi sekilde 150 AZN