Category Archives: Magistraturaya hazırlıq

Magistraturaya hazırlıq

Magistraturaya hazırlıq
Magistratura proqramı 3 bölmədən ibarət olur: Məntiq, İnformatika, İngilis dili
Məntiq 3 ayliq kursdur, həftədə 3 dəfə olur.
Qiyməti: Fərdi-70 manat, Qrup-50 manat (1 ay)
İnformatika 1 aylıq kursdur, həftədə 3 dəfə olur.
Qiyməti: Fərdi-70 manat, Qrup-50 manat
İngilis dili magistratura üçün 3 aylıq kursdur, həftədə 3 dəfə olur
Qiyməti: Fərdi-70 manat, Qrup-50 manat
Sizə uğurlar!!!

İNTELLEKT KURSUNDA  MAGİSTRATURAYA HAZIRLIQ ÜÇÜN ENDİRİM KAMPANİYASI BAŞLADI.

Sentyabrın sonuna qədər 3 fənn paket şəklində qeydiyyatdan

keçən tələbələr üçün ödəniş- 120 AZN. TƏLƏSİN!

Məntiqdən dərs proqramı

Ümumi intellekt səviyyəsinin (məntiqi təfəkkürün) hazırlanması üzrə testlər 3 bölmədən ibarətdir:
1. Sözlə bağlı (verbal) testlər
— Analogiyaya görə sözün seçilməsi
— Mətnin məntiqi təhlili
2. Fiqurla bağlı testlər
— Analogiyaya görə şəklin seçilməsi
— Şəklin məntiqi tamamlanması
— Fiqurların müxtəlif kombinasiyalarının qurulması
3. Məntiqi-riyazi testlər
— Riyazi qanunauyğunluğun tapılması

 

MAGİSTR     II TUR

 

 

14 – cü Proqram (İNFORMATİKA) üzrə hazırlıq

 

  • Komputerin arxitekturası, onun hesabı və məntiqi əsasları
  • Verilənlərin strukturları və alqoritmlər
  • Əməliyyat sistemləri
  • Proqramlaşdırmanın əsasları
  • Obyekt  — yönlü proqramlaşdırma
  • Proqram təminatı
  • İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası
  • Komputer şəbəkələri
  • İnformasiya təhlükəsizliyi

 

 Dərslər TQDK əsasında hazırlanmış xüsusi proqramla tədris olunur. Həftədə 3 dəfə 1 saat olmaqla keçilir.

Ödəniş fərdi : 200 AZN

 

Informatikadan dərs proqramı
1. Fənnin predmeti
 İnformasiya anlayışı
 Informasiyanın formaları və təsvir üsulları
 Fənnin tərkib hissəsi
 Informasiyanın kodlaşdırılması
 Informasiyanın miqdarının ölçü vahidləri
2. EHM-lər
 EHM-lərin arxitekturası
 EHM-lərin müxtəlif əlamətlərə görə (təyinatına, ölçü və funksional imkanlarına) görə təsnifatı
 EHM-lərin yaranma tarixi
3. Fərdi kompüterlər
 Fərdi kompüterlərin təsnifatı
 Fərdi kompüterlərin iş prinsipi ( C. F. Neyman sxemi)
 Informasiyanın FK- da təsviri
 Say sistemləri və bir say sistemindən digər say sisteminə keçid
4. Kompüterin aparat təminatı (Hardware)
 Kompüterin əsas qurğuları ( sistem bloku, monitor, klaviatura)
 Sistem bloku və daxili qurğular haqqında məlumat ( Ana plata, prosessor, HDD, RAM, videokart, səskartı və s. )
 Kompüterin əlavə və periferiya qurğuları ( manipulyator, printer, scaner, plotter, strimmer, modem, səs güclədiricilər, mikrofon və s. )
5. Alqoritm anlayışı
 Alqoritmin xassələri
 Alqoritmin təsvir üsulları
 Alqoritmin strukturu
 Məsələlərin həll mərhələləri
6. Kompüterin proqram təminatı (Software)
 Sistem proqram təminatı (əməliyyat sistemləri, xidmətçi proqramları, konvertasiya, texniki xidmət proqramları)
 Proqramlaşdırma dilləri
 Tətbiqi proqram paketləri
7. Əməliyyat sistemləri
 Əməliyyat sisteminin ailələri, funksiyaları, təsnifatı
 MS-DOS əməliyyat sistemi və onun əsas modulları
 Fayl, fayl sistemi və onun əsas xarakteristikaları
 Kataloq, fayla yol
 Windows əməliyyat sistemi xarakteristikaları və versiyası
 Windows fayl sisteminin əsas obyektləri
 Windows-da İşçi masa və onun əsas elementləri
 Windows əməliyyat sisteminin əsas və konteks menyuları
 Windows-da OLE texnologiyası
 Windows-un xidmətçi proqramları
8. Tətbiqi proqram paketləri
 Word mətn proqramı ( ümumi məlumat, menyuları)
 Excel cədvəl prosessoru (ümumi məlumat, menyuları)
 PoverPoint elektron təqdimatı ( ümumi məlumat, menyuları)
 Access verilənlər bazası ( ümumi məlumat, menyuları)
 Kompüter qrafikasının əsasları (rast, vector və fractal qrafika)
9. Kompüter şəbəkələri
 Kompüter şəbəkələrinin təyinatı və təsnifatı. Əsas anlayışlar
 Açıq sistemlərin qarşılıqlı təsir modeli (OSİ)
 Şəbəkənin növləri (lokal, qlobal)
 Kommutasiya üsulları
 Protokollar
 Lokal şəbəkələrin topologiyaları və növləri
 Şəbəkə işinin sistem təminatı
 Qlobal şəbəkə (internet)
 Internetin tarixi
 Internetin xidmətləri (e-mail, www, usenet, telnet, FTP və s)
 Internetə bağlantı üsulları (dial up, adsl, və s. simsiz və peyk bağlantıları)
 Web sənədlərə baxış proqramları (Browserlər)
 Axtarış sistemləri

Dərslər elektron təqdimatlar şəklində (Pover Point proqramında), Tələbə Qəbulu üzrə

Dövlət Komissiyasının magistraturaya qəbulla bağlı proqrama tamamilə uyğunlaşdırılmış proqram əsasında, Universitetin magistratura pilləsində təhsil almış müəllimlər tərəfindən keçirilir. Testlər və əlavə dərs vəsaitləri tələbəyə pulsuz olaraq istifadəyə verilir. Sınaq imtahanları keçirilir.