Category Archives: Məntiq

Məntiq

Məntiq
Məntiq – 3 aylıq kursdur. Burada məntiqlə bağlı dərslər və testlər aşağıdakı bölmələr üzrə keçirilir:

1. Sözlə bağlı (verbal) testlər

— Analogiyaya görə sözün seçilməsi

— Mətnin məntiqi təhlili

2. Fiqurla bağlı testlər

— Analogiyaya görə şəklin seçilməsi

— Şəklin məntiqi tamamlanması

— Fiqurların müxtəlif kombinasiyalarının qurulması

3. Məntiqi-riyazi testlər

— Riyazi qanunauyğunluğun tapılması

Qiyməti: Fərdi-70 manat, Qrup-50 manat (1 ay)

Sizə uğurlar!!!