Layihə haqqında

……..Əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş təhsil siyasəti, təhsil strategiyası millətin ümumi tərəqqisinin ən vacib tərkib hissəsidir. Bu bir həqiqətdir ki, ədəbiyyat, mədəniyyət, elm və digər sahələrdəki nəzərəçarpan inkişaf təhsilimizin bəhrəsidir.

Uğurlu nəticələr, yüksək nailiyyətlər qazanmaq üçün elmin, biliyin təbii ki, əvəzi olmadığı hamıya məlumdur.

Elmin qüvvətli olması haqqında hələ XII əsrdə dahi şairimiz N. Gəncəvi demişdir:

«Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz«

Təhsil millətin gələcəyidir! Müasir dövrümüz yüksək texnika dövrü, yüksək sivilizasiya dövrü sayılır. Bu dövrdə yüksək elmi səviyyə, dərin bilik tələb olunur. Elm və bilik isə yalnız oxumaqla, öyrənməklə əldə edilir.

İNTELLEKT-RM tədris mərkəzi də sizin bilik və intelektual səviyyənizi artırmaq üçün irəli sürülmüş bir layihədir!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *